Bilden, som vi lånat från en amerikansk artikel för musikproducenter, antyder varför den begränsande så kallade ”hustrufaktorn” smyger i ridåerna som en potentiell parameter vid all