Varför skivspelare är så känsliga för ändringar

Det här är en text ur ett nyhetsbrev från Mark Baker på välrenommerade Origin Live som vi översätter i lätt kortad form men också påpekar några oklarheter i:

I frågan om att uppgradera en skivspelare till bättre prestanda kan t.o.m. skenbart obetydliga saker vara avgörande. Origin Live får regelbundet mejl som uttrycker förvåning och förtjusning över hur mycket större ljudförbättringarna blev genom små punktinsatser. Förutom att tjäna som en puff för företagets produkter är vår poäng att en skivspelares uppbyggnad är en enormt underskattad sak!

Innan man ens listar de punkter där en skivspelare lättast kan förbättras, är det bra att förstå varför små förändringar kan ha en så dramatisk inverkan på ljudets karaktär. En uppgradering av pickupen är en rimlig åtgärd för de flesta, men att en gummirem skulle göra någon skillnad kräver djupare kunskaper i fysik och mekanik än den genomsnittliga ljudälskaren äger.1

En av de vanligaste missuppfattningarna om skivspelarens prestanda är att den är beroende av spelarens isolation från rumsvibrationer. En naturlig slutsats eftersom du KÄNNER bastonerna i din egen kropp. Nuddar du ytan på ett skåp med musiken på KÄNNER du ytan darra. Därför kommer det som en överraskning för många att så lite som 15% av rumsvibrationerna faktiskt påverkar skivspelaren. Andra källor överröstar, ur skivspelarens synvinkel. Rummets vibrationer handlar i allmänhet om låga frekvenser medan dessa andra källor avger vibrationer som påverkar allt.

Det är lätt att demonstrera den viktiga sanningen dessa andra källor: koppla bort dina högtalare och lyssna på skivspelaren genom hörlurar. Flytta därefter skivspelaren från en yta till en annan, t.ex. från stereohyllan till golvet. Lyssna igen. Du bör höra en betydande skillnad och som uppenbarligen inte har något att göra med isolation från rumsmiljön eftersom den nu är i princip knäpptyst. Så vad har hänt?

Dessa andra källor till oönskade vibrationer är, i fallande ordning av betydelse:

•   Pickupens nål under det att den spårar skivan. Nålen skickar vibrationer tillbaka in i vinylskivan och vidare in i tonarmen.
•   Motorn som förmedlar vibrationer in i drivremmen och till den struktur den är monterad i.
•  Tallrikslagret – den allra minsta friktion här översätts till vibrationer på ”makronivån”.

Otroligt nog påverkar skivspelarens underlag ”vibrationsbeteendet” som dessa källor matar in i din skivspelare.2 Vibrationen från dessa källor är så liten att man skulle kunna avfärda dem (sic) som oförmögna till seriös påverkan. Sanningen är dock att en skivspelare är ytterligt känslig för lågnivåvibrationer. Detta ska vi återkomma till.

Först och främst måste man beakta att varje vibration har en krusningseffekt som påminner om hur en explosiv chockvåg rör sig genom en hel struktur. Chockvågor är mycket kraftfulla. I vatten kan de sänka slagskepp och det är en anledning till att en tonarm som vilar på en bädd av flytande silikon är en tvivelaktig konstruktion.

När du spelar av en skiva på alstras chockvågor kontinuerligt på en mikroskopisk nivå. Vågorna överförs i olika hastighet beroende på deras frekvens och de inblandade konstruktionsmaterialen. Vissa vågor reflekteras, andra skapar induktionsresonans i materialet, och andra åter absorberas av friktion. Slutligen går vissa chockvågor vidare in i angränsande objekt. För enkelhets skull klumpar vi ihop alla dessa fenomen och kallar dem ”mikrovibrationer”, som du redan anat är det ett extremt komplext fenomen.

Mikrovibrationer i ljudvärlden är snabba, och dess effekter förstärks bortom fattbarhet.3 En av de bästa illustrationerna [på denna ofattbarhet] är det mänskliga örat, en anordning som tänjer gränsen för det trovärdiga. På Origin Lives webbsida citerar vi en källa som uppger att ”vid tröskeln för det örat kan uppfatta rör sig trumhinnan med en tiondel av väteatomens diameter”.

Man kan stanna till vid den här punkten eftersom det är svårt att skapa sig ett begrepp om det här måttet. En fysiker sände oss faktiskt ett mejl och frågade efter källan och frågade om vi visste hur liten en väteatom egentligen är. Han föreslog att vi skulle ta bort citatet från sidan eftersom det var ”fånigt” och satte företagets trovärdighet i fråga. Under en vänlig mejlväxling fick han sig tillsänd matematiken bakom påståendet. Det handlar om solid läroboksfysik.

Låt oss se närmare på vad påståendet egentligen säger: diametern på en väteatom är 1,1 Å. För dem okunniga om måttet ångström, motsvarar det 10^7 mm. Med andra ord, lade du väteatomer på rad, skulle det rymmas 10 000 000 av dem på en sträcka av 1 mm. Ett genomsnittligt mänskligt hårstrå är cirka 0,001 mm i diameter och på den senare kunde man placera 10 000 av dessa atomer.

Av detta förstår du hur otroligt sensitiv trumhinnan är när det gäller att förstärka så små rörelser och konvertera dem till elektriska impulser. På ett analogt sätt kan din pickup uppfatta nästan omätbart små rörelser och förvandla dem till en elektrisk signal som längre fram i ljudkedjan förstärks massivt!4 En uppskattning av var en nåls hörseltröskel ligger, är att den är ligger närmast oändligt lågt eftersom rörelsen är analog.5

Origin Live tror att vinyluppspelning är mycket mer än att släpa en komprimerad bit kol genom ett skivspår. En del av min bakgrund som designer av havsgående minsvepare som kan motstå chockeffekter har givit mig stor respekt för komplexiteten som krävs av de designer som krävs för skivåtergivning. Här på företaget undersöker vi ständigt de här frågorna, så att du ska slippa. Jag slutar aldrig förundras över hur små ändrar som får hörbart genomslag. Vi har noterat skillnader t.o.m. i så små förändringar som att använda 5 eller 6 mm lång skruv (lika hårt åtdragna och i samma material).

Sammanfattningsvis: Allt du behöver veta är att du kommer att höra skillnader i de uppgraderingar vi rekommenderar om du åtminstone har ett halvbra audiosystem.6

Vänligaste hälsningar, Mark

Vinylbutikens noter:

1. Origin Live använder här auktoritetsargumentet, vilket anses som en otillräcklig grund vid argumentation.

2. Vinylbutikens citationstecken då meningen, som den står, är grammatiskt otydlig. Hur kan ett adjektiv fungera som den verksamma orsaken? (”Incredibly, the surface that your record player stands on, affects the vibrational behaviour that these items feed into your deck.”)

3. Hur kommer det sig då att mikrorörelserna är hörbara? Det som är hörbart är fattbart! Författaren talar förstås om matematikens verklighet och inte den kroppsliga verkligheten i vilken han bad oss ställa skivspelaren på golvet och lyssna i lurar.

4. Ska man vara petig kan man notera att mikrovibrationernas förstärkning inte alls var ”bortom fattbarhet”, de var i själva verket mycket enkelt att representera genom den klassiska liknelsen med hårstrået. Hårstrået är för övrigt populärt vid förtydliganden. Det användes t.ex. i hinduiska texter för 2000 år sedan för att beskriva hur ”ofattbart” liten människans själ är.

5. Att ”rörelsen är analog” är snömos tills vi får veta vad rörelsen är analog i förhållande TILL. Nålrörelsen är analog till spårets vindlingar. Ett annat struntviktigt sätt att uttrycka saken är att en nål som spårar perfekt rör sig isomorft med spårets vindling.

6. Ett andra bruk av auktoritetsargumentet, och någon förklaring till drivremmens inverkan gavs inte. Den ingår åtminstone inte någon av de tre mest känsliga punkterna som listades. Men Mark utlovar en fortsättning på sina funderingar i ett senare brev, så allt är inte sagt än.