Är du en audiofil?

Vinylbutiken har ett kanske unikt fokus i Sverige på så kallade audiofila lp-skivor. Med detta menas att yttersta omsorg lagts ner på att korrekt föra över musiken från den ursprungliga källan – inte sällan gamla analoga ljudband.

Vissa skivmärken berömmer sig av en minutiös kontroll över varje led i den här processen, och använder t.ex. identisk ofta rördriven utrustning – precis som när de (givetvis) legendariska inspelningarna först gjordes.

Vad är det då för särskilda människor som gripits av kärlek till det perfekta ljudet? Engelska Wikipedia definierar ”vän av ljud” eller en audiofil så här:

En audiofil är en person med ett starkt intresse för högkvalitativ ljudåtergivning (vanligen musik). De audiofila värderingarna kan tillämpas på alla stadier av musikåtergivningen med början i den ursprungliga ljudinspelningen, produktionsprocessen och ledet för återgivning. Det senare är vanligen hemmiljön.

Audiofilinspelningar inkluderar de med konventionella format, men med särskild hänsyn tagen till ljudkvaliteten, så väl som inspelningar i högupplösta format som Super Audio CD (SACD) eller DVD-Audio. [Vinylskivan faller förstås in under ”konventionellt” format.]

Termen High-End-ljud (även: Hi End) syftar på uppspelningsapparatur som audiofiler använder och som kan köpas hos specialister eller på sajter. [I anslutning till sitt fokus på vinylskivor inriktar sig Vinylbutiken på skivspelare och tillbehör.]

Till High-End-komponenter räknas (just) skivspelare, omvandlare av digitala signaler till analoga (D/A-omvandlare), olika ljudutjämningsapparater, förförstärkare och förstärkare (både av transistor- och rörtyp), horn- och elektrostathögtarare, eltvättar, sub-basar, hörlurar och rumselement för att förbättra akustiken.

Ett huvudmål för audiofilerna är att fånga upplevelsen i ett levande musikframförande i ett rum med bra akustik, och återskapa upplevelsen i det egna hemmet. Det är allmänt erkänt en svår uppgift och t.o.m. de bästa inspelnings- och återgivningssystemen når sällan, om ens någonsin, det högt satta målet.

Läs hela artikeln om audiofiler på Wikipedia.

Missa inte den spännande artikeln i amerikanska Stereophile (feb 2012) om en vanlig människas omvändelse till den stereofila böjelsen! Det är från den tidningen vi lånat bilden på graververket, ett led i tillverkningen av vinylskivor.