Här monteras en Dynavector XV-1s på en Continuum Criterion med Copperhead-arm.