Vinylakuten

Professionell tillplattning och rengöring av LP

Vinylbutiken (numera SOUND BY VINYL) har en vinylakut där du kan få hjälp med att göra vad som tekniskt är möjligt för att restaurera eller förbättra återgivningen på en problemskiva.

Alla som hänger sig åt vinylmediet upptäcker förr eller senare att även en enstaka ny LP plötsligt kan tappa formen trots upprätt lagring. Lyckligtvis är detta sällsynt. Bara gudarna vet vilka märkliga processer som ligger bakom dessa fall där man vet att plattan var helt plan senast man lyssnade på den!

På bra anläggningar kan skeva skivor bli ett märkbart problem eftersom upp och nerförsbackar utsätter nålen för stora påfrestningar och diamantnålen till och med rapporterar om sin egen stress! Det kallas distorsion.

Med nåltryck vid den övre gränsen för det rekommenderade – ibland en god idé för att få ut pickupens maximala spårningsförmåga – blir uppförsbacken på en skev vinylskiva till överbelastning. Detta kan mest uppenbart uppfattas som att en sångares sibilanter – särskilt s-ljuden – låter frasigt och orent när dessa sammanfaller med en uppförsbacke.

Vi använder oss av två av de bästa proffsverktygen på marknaden. Vi kan så långt det är möjligt återställa en LP-skiva som slagit sig, var skev redan från början, eller som befinner sig i så pass smutsigt skick att den behöver tvättas med…ultraljud.

Japanska Furutech tillverkar sitt unika våffeljärn för LP-skivor (bilden upptill). Apparaten värmer långsamt och försiktigt upp den skeva eller buckliga skivan medan ett fjädersystem tvingar ihop pressens båda ytor ju varmare och medgörligare vinylen blir. Efter en lång uppvärmningsperiod (justerbar beroende på hur svår vinylens skevhet eller buckla är), vidtar en ännu längre nerkylningsprocess. Proceduren tar drygt fyra timmar och apparaten ger klartecken när det är säkert att ta ut skivan, nu med återvunnen form!

Efter snart 1000 plattade skivor har det i två fall (2) hänt att skivan visserligen blev platt men att istället spåren deformerades. I båda fallen rörde det sig om mycket tunna vinyler av tidig 1970-tals typ.

Vi måste därför påpeka att tillplattning av skivor sker på kundens eget ansvar.

Å andra sidan har t.o.m. mycket skeva skivor (som där en del av skivans ytterkant höjt sig t.o.m. en dryg centimeter över tallriken) perfekt plattats till fast de har varit rätt tunna, som t.ex. amerikanska Warners Brothers vinyler på 1990-talet ofta var. (Under den här perioden nådde för övrigt knappt några vinylskivor Sverige.)

Moderna kvalitetspressningar löper betydligt mindre risk att tappa sin form i framtiden, men ibland dyker ändå nytillverkade och likväl oplana skivor upp.

Från Tyskland kommer den fascinerande vinyltvätten. Den kombinerar våttvätt med ultraljudsbestrålning av skivan. Det skulle bära för långt att gå in på alla detaljer, men faktiskt kan t.o.m. nytillverkade LP ha en orolig och småbrusig bakgrund. Vid tillverkningen av skivor används någon slags tunn hinna som ska få den nypressade vinylskivan att lätt lossna ur pressverktyget  och denna ligger kvar som en avlagring i spåren, oftast inte hörbar men ibland orsak till brusig vinyl.

Avlagringen försvinner inte genom att torrtorka en skiva och heller inte genom ytlig våttvätt. Att applicera ett visst tryck på skivan och våttorka med borste kan fungera men här finns genast risken att skada vinylen. Lösningen i detta läge och för skivor som är genuint smutsade av partiklar som härdats i åratal, är en kombination av vätska och ultraljud. Ljudet bokstavligen skakar loss det främmande materialet från vinylens spårväggar och knaster och andra missljud kan dramatiskt reduceras.

Samma LP före och efter pressning

Precis som det finns skivor så skeva att de är utom räddning finns också ett force majeure när det kommer till ultraljudstvätt: skulle skivbolaget ha använt dålig vinylmassa kan knastret vara en direkt följd av billigt material och inte ingrodd smuts. Då kan ingen rengöring i världen få tyst på skivan.

Den här servicen utförs hos Stylus Audio på Erik Dahlbergsgatan 25 i Sthlm. Kontakta Karl Liander på e-mail. karl@stylusaudio.se. Du får lämna in och hämta din skiva/dina skivor när vi meddelar att jobbet är klart. (Det är en stadig tillströmning, så det är sällan arbetet kan göras samma dag.)

Priset för vinylpressning är 120 kronor per LP och 80 kronor för ultraljudstvätten. Efter tvätt placeras skivan i valfri ny innerpåse från MoFi, Nagaoka eller fodrad vit. Originalpåsen returneras förstås också.

Vinyldoktorn i arbete.

Vinylakuten

Professionell tillplattning och rengöring av LP

Vinylbutiken har en Vinylakut där du kan få hjälp med att göra vad som tekniskt är möjligt för att restaurera eller förbättra återgivningen på en problemskiva.

Alla som hänger sig åt vinylmediet upptäcker förr eller senare att även en enstaka ny LP plötsligt kan tappa formen trots upprätt lagring. Lyckligtvis är detta sällsynt. Bara gudarna vet vilka märkliga processer som ligger bakom dessa fall där man vet att plattan var helt plan senast man lyssnade på den!

På bra anläggningar kan skeva skivor bli ett märkbart problem eftersom upp och nerförsbackar utsätter nålen för stora påfrestningar och diamantnålen till och med rapporterar om sin egen stress! Det kallas distorsion.

Med nåltryck vid den övre gränsen för det rekommenderade – ibland en god idé för att få ut pickupens maximala spårningsförmåga – blir uppförsbacken på en skev vinylskiva till överbelastning. Detta kan mest uppenbart uppfattas som att en sångares sibilanter – särskilt s-ljuden – låter frasigt och orent när dessa sammanfaller med en uppförsbacke.

Vinylbutiken åtar sig för en liten summa att rehabilitera insjuknade skivor med två av de bästa proffsverktygen på marknaden. Vi kan så långt det är möjligt återställa en LP-skiva som slagit sig, var skev redan från början, eller som befinner sig i så pass smutsigt skick att den behöver tvättas med…ultraljud.

Japanska Furutech tillverkar sitt unika våffeljärn för LP-skivor (bilden upptill). Apparaten värmer långsamt och försiktigt upp den skeva eller buckliga skivan medan ett fjädersystem tvingar ihop pressens båda ytor ju varmare och medgörligare vinylen blir. Efter en lång uppvärmningsperiod (justerbar beroende på hur svår vinylens skevhet eller buckla är), vidtar en ännu längre nerkylningsprocess. Proceduren tar drygt fyra timmar och apparaten ger klartecken när det är säkert att ta ut skivan, nu med återvunnen form!

Efter snart 1000 plattade skivor har det i två fall (2) hänt att skivan visserligen blev platt men att istället spåren deformerades. I båda fallen rörde det sig om mycket tunna vinyler av tidig 1970-tals typ.

Vi måste därför påpeka att tillplattning av skivor sker på kundens eget ansvar.

Å andra sidan har t.o.m. mycket skeva skivor (som där en del av skivans ytterkant höjt sig t.o.m. en dryg centimeter över tallriken) perfekt plattats till fast de har varit rätt tunna, som t.ex. amerikanska Warners Brothers vinyler på 1990-talet ofta var. (Under den här perioden nådde för övrigt knappt några vinylskivor Sverige.)

Moderna kvalitetspressningar löper betydligt mindre risk att tappa sin form i framtiden, men ibland dyker ändå nytillverkade och likväl oplana skivor upp.

Från Tyskland kommer den fascinerande vinyltvätten. Den kombinerar våttvätt med ultraljudsbestrålning av skivan. Det skulle bära för långt att gå in på alla detaljer, men faktiskt kan t.o.m. nytillverkade LP ha en orolig och småbrusig bakgrund. Vid tillverkningen av skivor används någon slags tunn hinna som ska få den nypressade vinylskivan att lätt lossna ur pressverktyget  och denna ligger kvar som en avlagring i spåren, oftast inte hörbar men ibland orsak till brusig vinyl.

Avlagringen försvinner inte genom att torrtorka en skiva och heller inte genom ytlig våttvätt. Att applicera ett visst tryck på skivan och våttorka med borste kan fungera men här finns genast risken att skada vinylen. Lösningen i detta läge och för skivor som är genuint smutsade av partiklar som härdats i åratal, är en kombination av vätska och ultraljud. Ljudet bokstavligen skakar loss det främmande materialet från vinylens spårväggar och knaster och andra missljud kan dramatiskt reduceras.

Samma LP före och efter pressning

Precis som det finns skivor så skeva att de är utom räddning finns också ett force majeure när det kommer till ultraljudstvätt: skulle skivbolaget ha använt dålig vinylmassa kan knastret vara en direkt följd av billigt material och inte ingrodd smuts. Då kan ingen rengöring i världen få tyst på skivan.

Den här servicen utför vi i butik och du får lämna in och hämta din skiva/dina skivor när vi meddelar att jobbet är klart. (Det är en stadig tillströmning, så det är sällan arbetet kan göras samma dag.)

Priset för vinylpressning är 120 kronor per LP och 80 kronor för ultraljudstvätten. Efter tvätt placeras skivan i valfri ny innerpåse från MoFi, Nagaoka eller fodrad vit. Originalpåsen returneras förstås också.

Vinyldoktorn i arbete.