Nottingham Analogue

Vinylbutiken kan inte tänka sig något bättre än att musikälskarna på brittiska Nottingham Analogue Studios själva får säga vad som behöver sägas om deras filosofi och skivspelare. Följande är på det hela taget deras egen presentation.

I en värld fylld av efterapningar som inte erbjuder något nytt eller distinkt till kunden, står Nottingham Analogue Studios för något helt annorlunda i sin syn på ljudåtergivning via vinylskivor.  Alltifrån bruket av en ytterst klen växelströmsmotor som kräver att användaren själv snurrar igång tallriken till användandet av former och material som kraftigt avviker från normen, lever Nottinghams skivspelare i en unik värld för sig.

Under mer än 30 år har företaget designat och byggt skivspelare i den berömda Sherwoodskogen och Nottinghams unika väg för att skapa tidlösa och musikaliska produkter har alltid varit en kombination av sunt förnuft och faktiskt lyssnande.
Allt från storleken och formen på delarna till valet av material utifrån deras egenskaper för återgivning av musik bottnar i sunda skäl. Till och med de sista små detaljerna, som typen gummi för dämpringarna runt skivtallrikens ytterkant har granskats utifrån deras resonans och inverkan på den ljudkvalitet designen som helhet ger. Inget lämnas åt slumpen.

Det sägs att plagiarism är den högsta formen av smicker och vår filosofi har på senare år börjat kopieras av andra, vilka ibland också praktiserar det som kallas ”one-upmanship” – försöket att framstå som lite förmer.  Således hittar man på marknaden produkter som händelsevis också bygger på idén med kombinerade material framtagna genom lyssningstester och – och här är det inte helt transparenta armbågandet – dessutom ska lyssningstesten ha följts upp med mätvärden på det hörda. Som om det ett par gyllene öron uppfattar inte är att lita på förrän man sett det i siffror.

Nottingham var först och är alltjämt mästare i konsten att bringa skilda material i ljuv samklang. Vart och ett må vara exotiskt i egen rätt, men det är inget egenvärde. För att kunna ingå i en Nottinghamdesign måste materialet bidra till koherens och en naturlig klang genom hela det hörbara frekvensområdet.

Från den unika motorn med dess exceptionellt låga vridmoment till de mekaniskt dämpade unipivot-armarna, användandet av grafit och stål i skivtallriken, tas varje steg i syftet att producera musik troget och utan att lägga till färgningar av ljudet. Det räcker att du lyssnar en enda gång på en skivspelare från Nottingham för att instämma i att konsten att reproducera musik analogt lever och har hälsan som aldrig förr.

nottinghamanaloguestudio.co.uk