Fletcher Audio

Man skulle kunna tänka sig att bara människor som arbetar med musik professionellt eller lyssnar väldigt mycket till levande musik med ”verkliga” instrument har övat upp förmågan att uppfatta hur Fletchers konstruktioner lyckas med mästerstycket att återskapa sagda ”verklighet”. Men i själva verket är det många som provlyssnat hos Vinylbutiken som uppfattar något extra. Bara psykologi? Frågan blir då, vad är inte psykologi?

www.fletcheraudio.co.uk