Brinkmann

”Guilty as charged” – det här är bara för konnäsörerna

Brinkmann bygger inte Hifi för den breda publiken och behöver inte ägna sig åt att ständigt tänka ut än mer kostnadseffektiviserade produktionsmetoder. Märket Brinkmann står för handtillverkade produkter med en standard skyhögt över vad mindre nogräknade företag saluför som Hi-End.

Före leverans fingranskar Helmut Brinkmann personligen varje komponent och försäkrar sig om att varje del fungerar exakt som tänkt. Bara rigorös kvalitetskontroll på den här nivån kan garantera att företagsnamnet behåller sitt nästan exotiska renommé. Bli inte lurad av ordet ”handgjord” som andra slänger sig med det.

Naturligtvis gör inte heller Brinkmann allt bokstavligen för hand. Men vi använder enbart de bästa maskiner och verktyg som går att uppbringa för pengar. Det är dessa som gör det möjligt att tillverka med en precision som inte ens var tänkbar för några år sedan.

Den här höga precisionen är av yttersta vikt eftersom var enhet måste konstrueras enligt de ytterligt snäva toleranser med vilken den har designats eller visat sig nödvändiga under de många, långa och tålmodiga lyssningstesterna och produktutvärderingarna. Kompromisser är inte ett ord Brinkmann använder sig av.’
Hållbarheten hos våra produkter är en direkt funktion av den här filosofin.
Idealt ska en Brinkmann-produkt aldrig mer återvända till fabriken sedan den väl skeppats. Som antytt är det här produkter på en prestandanivå som förblir utom räckhåll för de många.

Men sett i absoluta termer kan de här produkterna faktiskt betraktas som fynd, givet deras livslängd och i synnerhet givet den inneboende ljudkvaliteten och den oöverträffbara tillverkningskvaliteten. Ytterst sett är det sitt eget renommé Helmut Brinkmann vårdar genom att aldrig släppa ifrån sig något mindre än teknisk perfektion.

www.brinkmann-audio.de