Bergmann

Bergmanns skivspelare som samtidigt lyckas se både brutal ut, och använder sig av ytterst sofistikerad teknologi. Tangentialarm med luftupphängning för en i princip total elimination av friktion. Även skivtallriken flyter i luften! För att den inte ska sväva bort hålls den centrerad av en spindel i mitten.

Varför luft? Med en mild underdrift: luftlager är överlägsna alla andra lagerkonstruktioner. Det luftunderstödda lagret blir friktionsfritt och minskar oväsen till ett minimum, för att inte tala om den exceptionella hastighetsstabiliteten.

Tangentialarmen drar på snarlikt sätt nytta av luftteknologin. Armen glider friktionsfritt längs sin bana och den enda kontakten med övriga skivspelaren är vid nålspetsen och armens tunna förbindelseledning.

Luftflödena till armlagret och tallrikslagret justeras individuellt på plintens baksida.

Lufttillförseln är perfekt genom att kondens- och dammfilter finns inbyggda, samt en reservoar för att garantera ett jämnt luftflöde. Dessutom är den här enheten så tystgående att den utan problem kan stå i lyssningsrummet.

bergmannaudio.com